Kontakt

Stowarzyszenie

"TRABI EKIPA WARMIA I MAZURY"

al. Wojska Polskiego 51/6
10-230 Olsztyn

NIP 7393856657
REGON 281430040

Dane KRS: STOWARZYSZENIE TRABI EKIPA WARMIA I MAZURY

 

Numer konta: 18 1140 2004 0000 3002 7651 5223

BRE Bank SA Wydział Bankowości Elektronicznej mBank

 

Prezes: Bartosz Gołębiowski, mail: bartez.golebiowski@gmail.com, tel. 503-489-873
Wiceprezes: Daniel Olesiński
Sekretarz: Ewa Sodorska
Skarbnik: Anna Rutkiewicz
Członek Zarządu: Emilia Spilkowska

Webmaster: Piotrek mail: webmaster@trabiekipa.pl